fbpx

Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies, a także innych technologii związanych z funkcjonowaniem strony https://pisarenka.pl (dalej: Serwis)

Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: “RODO”.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Zubrzycka-Sarna, ul. Pogodna 4/7 00-785 Warszawa. Kontakt e-mail: kasia@pisarenka.pl

Jako administrator dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.. 

Twoje dane osobowe są chronione przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem poprzez:

Dane osobowe

Dane osobowe użytkowników przetwarzam w celu:

Newsletter

Zapisując się do newslettera, podajesz swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. 

Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez mój system mailingowy, opieram się w tym zakresie na swoim prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.

Kontakt mailowy

Kiedy kontaktujesz się ze mną przez formularz kontaktowy, przekazujesz mi swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Korespondencja będzie archiwizowana na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art.6 ust.1 lit.f RODO). Masz prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeśli podlegała archiwizacji) jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. 

Jak długo przechowuję dane osobowe:


W związku z obowiązkiem przechowywania faktur, dane osobowe Użytkownika przechowuję przez okres 5 lat w związku z wykonaniem umowy z nim zawartej wynikającej z zakupu usługi lub produktu w Serwisie. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu albo dłużej, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.

Dane osobowe, które Użytkownik przekazał, zapisując się do poczty newsletter, przechowywane są przez czas funkcjonowania newslettera, o ile Użytkownik nie zdecyduje wcześniej o wypisaniu się z bazy subskrybentów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdej chwili poprzez kliknięcie linku znajdującego się w każdej wysyłanej w ramach newslettera wiadomości lub wysyłając mail na adres: kasia@pisarenka.pl.

Pomimo rezygnacji z newslettera Twoje dane będą nadal przechowywane w mojej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem newslettera, a w szczególności, aby wykazać fakt udzielenia zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO).

W każdej chwili możesz też zmodyfikować swoje dane, pisząc na mail kasia@pisarenka.pl.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogę udostępniać podmiotom zewnętrznym, którym zlecam usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych:

UAB „MailerLite”, z siedzibą w J. Basanavičiaus g. 15, Vilnius, Lithuani. Korzystam z ich aplikacji mailingowej, służącej do wysyłania newslettera do subskrybentów, czyli m.in. do Ciebie.

Useme Sp. z o.o. z siedzibą ul. Świdnicka 12/16, 50-068 Wrocław. Korzystam z ich usług w celu wystawienia faktury VAT. 

Wyżej wymienione podmioty zewnętrzne gwarantują wymaganą przez przepisy prawa odpowiednią ochronę danych osobowych powierzanych przez Użytkownika.

Twoje uprawnienia 

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Pliki cookies


Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. 

W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Za pomocą plików cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Termin „plik cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Do czego służą pliki cookies?


W związku z korzystaniem przez mnie z plików cookies przekazuję najważniejsze informacje na temat ich zastosowania.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu na stronach Serwisu.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:


Jak blokować działanie plików cookies?

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.


Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek bądź, w odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek, na poniższych stronach www:
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Safari


Administrator informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Google Analytics


W celu optymalizacji stron internetowych Serwisu oraz tworzenia statystyk i analiz korzystam z narzędzia Google Analytics. W ramach Google Analytics zbierane są informacje o zainteresowaniach oraz dane demograficzne. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu mojej strony, Użytkownik może się zgodzić lub wyrazić brak zgody na zbieranie takich danych o nim. Wszelkie szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google Analytics można przestudiować pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Facebook Pixel


Korzystam również z narzędzia marketingowego Facebook Pixel udostępnianego przez serwis Facebook. Narzędzie to wspiera optymalizację reklam w serwisie Facebook, które kieruję do Użytkowników. W związku z tym wykorzystywane są pliki cookies Facebook’a. Zbierane informacje są anonimowe. Użytkownik może w ustawieniach plików cookies zdecydować czy zezwala zgodę, czy też wyraża brak zgody na korzystanie w jego przypadku przeze mnie z Pixela Facebook’a.